Reality Check APK (MOD, Unlimited Money) 2.4.0

Reality Check APK (MOD, Unlimited Money) 2.4.0

APK Information of Reality Check

App Name Reality Check v2.4.0
Genre Educational, Games
Size57.6 MB
Latest Version2.4.0
Get it On Google Play
Update2020-12-11
Package Namese.teskedsorden.realitycheck
Rating ( 241 )
Installs5,000+

Description of Reality Check (APK MOD Unlimited Money) for android

Reality Check är Sveriges första app mot rasism.

Ett upplevelsebaserat spel utvecklat för att utmana fördomar och normer, stärka den som utsätts för rasism och bidra till ökat civilkurage.

Du kan välja mellan att spela en av spelets karaktärer eller dig själv, och under fem dagar kommer du att hamna i olika situationer där du kan påverka hur karaktären ska agera.

Situationerna i spelet är baserade på verkliga händelser som ungdomar delat med sig av till organisationerna bakom projektet. Det kan vara allt ifrån frågor från klasskompisar till rasistiska kommentarer på stan.

Projektet är ett samarbete mellan Teskedsorden, Mångkulturellt centrum och Anna Lindh Foundation med stöd av Arvsfonden och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Åldersrekommendation är minst 13 år.

Om Teskedsorden
Teskedsorden verkar för att främja positiva attityder och respekt människor emellan. Den främsta målgruppen är barn och ungdomar.

Stiftelsens motto är Tillsammans för mångfald och tolerans.
Reality Check is Sweden’s first app racism.

An experience-based games designed to challenge prejudices and standards, strengthen the subject of racism and contribute to increased civic courage.

You can choose to play one of the game’s characters or yourself, and for five days, you will end up in situations where you can influence how the character should act.

The situations in the game are based on real events that young people shared the organizations behind the project. It can be anything from questions from classmates to racist comments on the town.

The project is a collaboration between the Teaspoon, Multicultural Center and the Anna Lindh Foundation, with the support of the Heritage Fund and the Agency for Youth and civil society issues.

Age at least 13 years.

If Teaspoon
Teaspoon working to promote positive attitudes and respect between people. The main target group is children and young people.

The foundation’s motto is Together for diversity and tolerance.
Buggfixar och förbättringar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *